Ruilen van dag

Ruilen van dag

Het is mogelijk, om in overleg incidenteel te ruilen van dag als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Als extra services : Ruildagen blijven binnen hetzelfde kalenderjaar geldig. Wanneer uw kind op de ruildag niet komt, vervalt de ruildag. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.

regenboog