Inspectierapport GGD

Inspectierapport GGD

Kinderdagverblijf ” Het Boerderijtje” biedt kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt.

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kinderdagverblijven voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. Bekijk hieronder de meest recente inspectierapporten van Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”

Inspectierapport 2018 KDV “Het Boerderijtje” Wijk en Aalburg

Inspectierapport 2018 BSO “Het Boerderijtje” Wijk en Aalburg