Huisreglement KDV

Huisreglement Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”

Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” biedt opvang aan kinderen tussen de 0-4 jaar. Het huisreglement is van toepassing op Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” en dient als aanvulling op de Algemene Voorwaarden en het Pedagogisch Beleidsplan.

Artikel 1 –Brengen / halen en afmelden van de kinderen – Wij vinden het belangrijk dat er rust op de groep heerst. Zo kunnen alle kinderen aan het ritme van het kinderdagverblijf wennen en aan de verschillende activiteiten meedoen. Als kinderen de hele dag worden gehaald en gebracht, verstoort dit steeds de rust en de regelmaat die op het kinderdagverblijf heerst. Daarom hanteren we om bovenstaande reden haal- en brengtijden. Hier kan natuurlijk in goed overleg vanaf worden geweken! Brengtijd ’s ochtends tussen 07.30 en 09.00 uur. Breng-/haaltijd tussen de middag tussen 12.30 en 13.00 uur. Haaltijd ’s avonds tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij afname opvang voor openingstijd en na sluitingstijd: de kinderen kunnen vanaf 07.00 uur gebracht worden en tot 18.30 uur opgehaald worden. Tijdens het halen en brengen vindt er een overdracht plaats. Indien uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, moet u dit van te voren doorgeven aan de groepsleiding. Kinderen worden niet aan voor de groepsleiding onbekende personen meegegeven. Als uw kind niet komt op de afgesproken dag(en) dient u dat voor 09.00 uur te melden bij Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje”.

Artikel 2 – Ruilen – Het is mogelijk, om in overleg, incidenteel te ruilen van dag als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Als extra services: ruildagen blijven binnen hetzelfde kalenderjaar geldig (let wel op dat u de ruildagen het beste kunt uitspreiden over het gehele kalenderjaar). Als op de ruildag uw kind niet komt, vervalt de ruildag. Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.

Artikel 3 – Afname extra dag(delen) en verlenging – Tegen betaling kunt u extra dag(delen) afnemen als er ruimte voor is op het kinderdagverblijf. Bij extra afname wordt het tarief flexibele opvang gehanteerd. Verlenging per uur is mogelijk maar alleen bij een ochtend dagdeel en kan tot maximaal 15.00 uur. Ook bij verlening wordt het tarief flexibele opvang gehanteerd. Als de extra afname of verlenging niet door gaat, dient u dat 24 uur van tevoren te melden (anders wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht). Afname extra dag(delen) worden de volgende maand gefactureerd en wordt betaald door middel van automatisch incasso.

Artikel 4 – Als kinderen ziek zijn – Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u het kinderdagverblijf hierover te informeren. Wij willen graag weten wat er met uw kind aan de hand is zodat we, indien nodig ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een kind op het kinderdagverblijf ziek wordt. Wij nemen altijd contact met de ouder op en overleggen hoe verder te handelen ( kunnen we ouders niet bereiken, nemen we contact op met de plaatsvervangende persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier). In sommige situaties moeten kinderen opgehaald worden, als: het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt/de koorts 39C of hoger is/de verzorging te intensief is voor de leidsters. Bij ziekte worden door ons de richtlijnen van de GGD gehanteerd. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de zorg in eerste instantie uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt dan contact met ouder/verzorger of de plaatsvervangende persoon opgenomen. Gebruikt het kind (tijdelijk) medicijnen, dan kunnen deze op het kinderdagverblijf toegediend worden. Hier moet wel altijd een medicijnenformulier voor ingevuld worden, door de ouders, om toestemming te geven. Deze zijn op het kinderdagverblijf aanwezig.

Artikel 5 – Verjaardag en speciale activiteiten – De verjaardag is een van de belangrijkste dagen van het jaar, voor een kind. Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” wil hier dan ook echt een feestje van maken. Er wordt gezongen, het kindje krijgt een mooie verjaardagsmuts en natuurlijk een cadeautje. Ook mag het kind trakteren. In overleg met de ouders wordt besloten of het verjaardagsfeestje in de ochtend of in de middag wordt gevierd. De ouders kunnen hier natuurlijk bij aanwezig zijn.
De verjaardagen van de kinderen hun papa, mama, opa en oma etc. willen we ook niet zomaar voorbij laten gaan. Geef de datums op tijd door aan de groepsleiding zodat de kinderen iets leuks kunnen knutselen. Speciale activiteiten: daarbij kunt
u denken aan sinterklaas, koningsdag, moeder- en vaderdag, kerst etc.

Artikel 6 – Eten en drinken – Vers fruit, drinken, tussendoortjes en de broodmaaltijd worden door “Het Boerderijtje” zelf verzorgd. Dit alles zit dus bij de opvangkosten inbegrepen. Wij vinden een gevarieerd aanbod aan voeding belangrijk en gaan hier dan ook bewust mee om tijdens de inkoop. Flesvoeding voor de baby’s moet u zelf meenemen en voorzien van naam (ook de fles). Groentepotje voor kinderen tot één jaar worden door ons verzorgd. Heeft uw kind allergieën of mag uw kind bepaalde producten niet, geef dit dan duidelijk aan!

Artikel 7 – Luiers en reservekleding – Luiers voor uw kind worden door het kinderdagverblijf geregeld, deze hoeft u dus niet mee te geven. Het is aan te raden een extra setje kleding (reservekleding, voorzien van naam) in het mandje van uw kind te leggen, zo hebben we altijd iets achter de hand als er een “ongelukje” gebeurd.

Artikel 8 – Slapen en rusten – Voor de baby’s wordt met het slapen zoveel mogelijk het ritme van thuis gehandhaafd. Als baby’s ingebakerd moeten worden of op de buik slapen moeten ouders hiervoor tekenen! In het schriftje van uw kind wordt aangegeven hoelang het kindje heeft geslapen en op welk tijdstip. Voor de oudere kindjes worden wel zoveel mogelijk vaste(re) slaaptijden gehanteerd. Als een kindje opeens heel erg moe wordt en even wil rusten, dan kan dat. Wij zouden het fijn vinden, als u voor uw kind haar of zijn vertrouwde slaapspulletjes (voorzien van naam) meeneemt. Hierbij denken we aan slaapzak, knuffeltje, speentje, pyjama etc. Deze slaapspulletjes (voorzien van naam) kunt u in het mandje van uw kind leggen.

Artikel 9 – Intakegesprek – Na het inschrijven en minimaal een week voor de start van de opvang vindt er een intakegesprek plaats. Dit gesprek wordt gehouden op het kinderdagverblijf, zodat de ouders een goede indruk kunnen krijgen van de plek waar hun kind zal worden opgevangen. Tijdens het intakegesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken gemaakt met de ouders over bijvoorbeeld eten, slapen, halen en brengen etc. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders alle vragen stellen die ze nog hebben.

Artikel 10 – Wenperiode – Het is voor kindjes altijd even wennen aan het bestaan op een kinderdagverblijf. Vanuit de rustige huiselijke sfeer belanden ze ineens op een groep met andere kindjes en pedagogisch medewerkers die ze nog niet kennen. We zorgen er natuurlijk voor dat de rust zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, maar er zijn toch andere kindjes aanwezig wat een behoorlijke indruk kan maken op een nieuw kindje. Ook een nieuwe ruimte, nieuwe geuren en natuurlijk de pedagogisch medewerkers zijn factoren waaraan het kindje moet wennen. Vaak is het ook voor de ouders moeilijk om hun kindje in vreemde handen achter te laten. Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” vindt het dan ook ontzettend belangrijk dat de kinderen en de ouders op een goede en rustige manier aan het kinderdagverblijf wennen. Op deze manier kunnen ze zich veilig en vertrouwd voelen en wordt het kinderdagverblijf een tweede thuis voor de kindjes. In overleg met de ouders maken we afspraken hoe we de wenperiode in gaan vullen.

Artikel 11 – Oudercontacten – Tijdens het halen en brengen van de kinderen hebben de ouders de gelegenheid informatie uit te wisselen met de aanwezige groepsleiding. Soms is er de tijd niet voor om iets te bespreken, dan kunt u te allen tijden een afspraak maken met de groepsleiding. Kinderen tot 1 jaar kunnen een schriftje meenemen. De groepsleiding zal dan een stukje schrijven hoe het die dag met uw kind is gegaan, ook de slaap- en voedingstijden komen erin te staan.

Artikel 12 – Algemeen

  • In het kinderdagverblijf is het verboden om te roken.
  • Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken.
  • Het Pedagogisch Beleidsplan van Kinderdagverblijf “Het Boerderijtje” is ter inzage op het kinderdagverblijf.
  • Indien het huisreglement wijzigt, word u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld

Kinderdagverblijf Wijk en Aalburg